Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

monitoring obiektów

Zakres obsługi administracyjnej usługi monitoringu:

 • Monitoring systemów zabezpieczenia obiektów, w tym serwisów i konserwacji SSWiN, TV dozorowej.
 • Monitoring technicznego obiektów, usuwania awarii, wymiany zamków, bieżącego zabezpieczania uszkodzeń mechanicznych obiektów w tym wymiany witryn, szyb, utrzymania w sprawności eksploatacyjnej urządzeń do zabezpieczania wartości pieniężnych
 • Monitoring lokalnych SSWiN obiektów z realizacją usługi podejmowania interwencji oraz ochrony przez pracowników Agencji Ochrony.
 • Zintegrowane systemy dozoru obiektów, SSWiN, TV dozorowej z archiwizacją, obróbką i zapisem danych na potrzeby policji, ubezpieczyciela i innych uprawnionych podmiotów.

Istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych

 1. Obsługa obiektów centralnych:
  • monitoring działania systemów zabezpieczenia, w tym serwisów i konserwacji SSWiN, TV dozorowej, kontroli dostępu,
  • zarządzanie sposobem administrowania systemem Kontroli Dostępem,
  • monitoringu lokalnych SSWiN obiektów z realizacją usługi podejmowania interwencji oraz ochrony doraźnej przez pracowników Agencji Ochrony,
  • dobór sił oraz ustalenie i nadzoru sposobu sprawowania ochrony fizycznej przez pracowników Agencji Ochrony,
  • zarządzanie funkcjonalnością i archiwizacją materiału TV dozorowej, z obróbką i zapisem danych na potrzeby policji, ubezpieczycieli i innych uprawnionych podmiotów.
 2. Opiniowanie, doradztwo, weryfikacja w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczania osób i mienia w szczególności:
  • analiza ryzyk,
  • audyty,
  • opinie rzeczoznawcze.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.