Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

transport wartości pieniężnych

Transport wartości pieniężnych
 
  1. Zleceniobiorca realizuje obsługę usługi transportu wartości pieniężnych w zakresie:
    • Zapewnienia, nadzoru oraz rozliczenia usług transportu wartości pieniężnych, zgodnych z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu MSWiA. Warunkiem realizacji powyższych usług jest zawarcie przez Zleceniodawcę po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Zleceniobiorcę stosownych umów na transport wartości pieniężnych z agencją ochrony wskazaną przez Zleceniobiorcę. 
  2. Obsługa usługi transportu wartości pieniężnych obejmuje:
    • Zapewnienie usługi transportu wartości pieniężnych,
    • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usługi konwojowania wartości pieniężnych,
    • Rozliczanie usługi transportu wartości pieniężnych.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.