Drukuj

Szkolenie z Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

Szkolenie z Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

Szkolenie z zarządzania ryzykiem kredytowym kredytów detalicznych dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych otwierać będzie cykl szkoleń dla  Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z zakresu zarzadzania ryzykiem. Uczestnicy zapoznają się z koncepcją procesowego zarządzania ryzykiem kredytowym w „consumer finance”. Będą mieli okazję do przedyskutowania podejścia do kwestii metodyki zarządzania ryzykiem ze strony nadzorów i regulatorów (między innymi KNF, Komisja Europejska, Komitet Bazylejski) oraz wglądu w potencjalny kierunek dalszych zmian. Zostanie też przedstawiony najnowszy standard zarządzania ryzykiem ISO 31000 i jego wpływ na metodologię zarządzania ryzykiem kredytowym.  Część praktyczna szkolenia obejmie prezentację najważniejszych metod i technik zarządzania ryzykiem kredytowym i dochodowością portfela kredytów masowych, najczęściej stosowanymi miarami ryzyka oraz sposobem ich pomiaru.

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w osobistej pracy z raportem jakości hipotetycznego portfela kredytów konsumenckich.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (58) 782 99 96.

 

Szkolenie z Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.