Drukuj

archiwizacja dokumentacji osobowej i płacowej przedsiębiorców

Usługa skierowana jest do Kasy i SKOK-ów oraz innych podmiotów ruchu SKOK. Obejmuje dokumentację osobową i płacową pracowników pracodawców.

Na usługę składają się następujące czynności:

  • archiwizowanie dokumentacji poprzez jej przyjęcie, opracowanie i utworzenie elektronicznej ewidencji,
  • ułożenie dokumentów w kartonach archiwizacyjnych, zapewniających bezpieczne przechowywanie dokumentacji w Składnicy Akt TZ SKOK S.K.A, przez okres wymagany przepisami prawnymi,
  • wydawanie oryginałów dokumentacji osobom wskazanym przez właściciela dokumentacji lub wykonywanie kopii dokumentów z potwierdzeniem o zgodności z oryginałem,
  • prowadzenie szczegółowej ewidencji wydanych oryginałów i kopii,
  • tworzenie, na zlecenie właściciela dokumentacji, cyfrowych obrazów dokumentów i przesyłanie ich wersji elektronicznej zamawiającemu.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.