Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

administrowanie obiektami

Usługa administrowania obiektami, polega na kompleksowej obsłudze SKOK w zakresie bieżącego administrowania wykorzystywanymi przez SKOK obiektami, w których funkcjonują oddziały SKOK.

Usługa administrowania obiektami obejmuje:

 1. realizację zawartych umów najmu, w tym: obsługę faktur, monitorowanie współpracy z kontrahentami i oddziałami, zmiany postanowień do zawartych umów,
 2. realizację zawartych umów na media, w tym: obsługę faktur, monitorowanie współpracy z dostawcami i oddziałami, zmiany postanowień do zawartych umów, w szczególności na:
  • energię elektryczną,
  • gaz,
  • wodę i ścieki,
  • energię cieplną,
  • wywóz śmieci.
 3. obsługę procesu zdawania wypowiedzianych lokali,
 4. bieżące zarządzanie zgłaszanymi problemami administracyjnymi.

Usługa nie dotyczy zapewnienia łączy telekomunikacyjnych i realizacji umów zawartych z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.