Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

Usługi Analiz Finansowych i Wspomagania Zarządzania ...

Usługi Analiz Finansowych i Wspomagania Zarządzania Ryzykiem

Towarzystwo Zarządzające SKOK świadczy usługi Analiz Finansowych i produktów wspomagających Zarządzanie Ryzykiem 

Obszar objęty działaniami usługi skupia się na:

  • Systemie Motywacyjnym dla pionu sprzedaży, składającym się z elementów opartych na wynikach sprzedaży i kosztach,
  • Konsultacje i doradztwo związane z sytuacją ekonomiczną Kas,
  • Syntetycznym Raporcie Ryzyka Kredytowego, pozwalającym na generowanie raportów, które wspomagają dokonywanie oceny ryzyka kredytowego w Kasie,
  • Zarządzaniu Ryzykiem Operacyjnym, umożliwiającym ograniczanie ryzyka operacyjnego w sposób ciągły, dając także zabezpieczenie przed potencjalnymi skutkami ryzyka.
 

Dostępne usługi w ramach Usługi Analiz Finansowych i Wspomagania Zarządzania Ryzykiem

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.