Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym

Usługa wspomagania zarządzania ryzykiem operacyjnym - wspiera ograniczanie ryzyka operacyjnego w sposób ciągły, chronienie zasobów, systemów technicznych oraz procesów, a także pomaga zabezpieczyć Kasę  przed potencjalnymi skutkami ryzyka.

Oferujemy następujące instrumenty wspomagające system zarządzania ryzykiem operacyjnym:

  • system informatyczny ABAK, służący do ewidencji incydentów wraz z instrukcją użytkownika,
  • procedurę zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • warsztaty wdrożeniowe (identyfikacja incydentów i ryzyk potencjalnych, organizacja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Kasie)
  • szkolenia,
  • konsultacje,
  • sporządzanie raportów i analiz na zlecenie.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.