Kontakt

Oferta handlowa

Młodzi Ekonomiści

Drukuj

usługa zarządzania środkami trwałymi i przedmiotami ...

W ramach podpisanej umowy usługodawca:

 • sporządza i prowadzi elektroniczną ewidencję środków trwałych i przedmiotów trwałego użytku,
 • znakuje ŚT i PTU zgodnie z przyjętym wzorcem etykiety,
 • administruje dokumentacją dotyczącą ŚT i PTU,
 • opracowuje załączniki do dokumentów zakupu ŚT i PTU,
 • przeprowadza wyrywkową weryfikację stanu ŚT i PTU,
 • dokonuje bieżącego monitorowania lokalizacji i stanu technicznego ŚT i PTU w komórkach Centrali i poszczególnych Oddziałach, które obejmuje:
 • każdorazową adnotację w ewidencji ŚT i PTU o przemieszczeniu ŚT lub PTU,
 • aktualizowanie informacji o stanie technicznym, w tym sprzedaży, zniszczeniu lub utracie środka,
 • każdorazową adnotację w ewidencji ŚT i PTU o usunięciu z ewidencji (likwidacja, darowizna, odsprzedaż) ŚT i PTU,
 • prowadzi w wersji elektronicznej zestawienie zmian lokalizacji środków powierzonych do administrowania wraz z informacją podającą przyczynę zmiany miejsca użytkowania ŚT lub PTU,
 • raz w miesiącu sporządza w formie elektronicznej zestawienie ŚT i PTU zgodnie z miejscem powstawania kosztu wg podziału na komórki centrali oraz poszczególne oddziały,
 • archiwizuje dokumentację dotyczącą usunięcia ŚT i PTU z ewidencji,
 • nadzoruje obieg dokumentacji (wnioski o likwidację) dotyczącej procesu likwidacji ŚT i PTU.

Dodatkowo Usługodawca może brać udział w czynnościach powiązanych, wynikających z procesu inwentaryzacji.

Korzyści dla usługobiorcy:

Na bieżąco aktualizowana baza ŚT i PTU: zakup, lokalizacja (miejsce powstawania kosztów), przemieszczanie, zużycie, sprzedaż, likwidacja, pozwala Usługobiorcy:

 • śledzić koszty i przemieszczanie zasobów przez cały okres ich eksploatacji,
 • maksymalizować produktywność i czas pracy zasobów,
 • zmniejszać poziom zapasów, a co za tym idzie redukować koszt utrzymania zapasów,
 • redukować koszty nowego wyposażenia.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.