Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

szkolenia

Oferta szkoleniowa Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A.. stanowi odpowiedź na potrzeby rozwijania pracowników na każdym etapie ich funkcjonowania w organizacji, począwszy od chwili zatrudnienia do zapewnienia systematycznego doskonalenia ich potencjału w trakcie zatrudnienia. W tym zakresie wśród proponowanych rozwiązań należy wymienić:

  • szkolenia wstępne,
  • szkolenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne,
  • produkcję szkoleń elektronicznych.

Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne to pierwszy, po etapie rekrutacji i selekcji, kontakt nowego pracownika z pracodawcą; początek procesu adaptacji i okres intensywnej nauki zagadnień teoretycznych i operacyjnych. W związku z powyższym należy wyjść z założenia, iż szkolenia wstępne powinny spełniać określone funkcje:

  • umożliwić nowym pracownikom poznanie produktów i umiejętności obsługi funkcjonujących aplikacji, jak również stosownej dokumentacji;
  • nauczyć radzenia sobie ze stresem i zniwelować obawy związane z pracą z klientem;
  • dać możliwość poznania organizacji, dla której ważny jest człowiek.

Jednym z celów szkoleń wstępnych jest przygotowanie nowych pracowników do profesjonalnej obsługi klienta i dalszej nauki na temat wykonywanej pracy w placówce, a więc wyposażenie ich w podstawowy zakres wiedzy i umiejętności operacyjnych, niezbędnych do samodzielnego wykonywania zadań w początkowym okresie pracy.

Szkolenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne

Szkolenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne są to zorganizowane formy kształcenia prowadzone w postaci szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie podnoszenia efektywności zawodowej. Na paletę tych działań składają się szkolenia w następujących obszarach:

  • techniki sprzedaży i obsługi klienta,
  • telemarketing,
  • zarządzanie zespołami,
  • komunikacja i psychologia współpracy z ludźmi.

Obok zaprezentowanych modułów szkoleniowych Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. oferuje specjalistyczne działania związane z rozwijaniem wiedzy w zakresie analizy kredytowej, czy zachowań w trakcie niepożądanych zdarzeń w placówkach sprzedażowych.

Zespół doświadczonych trenerów gwarantuje również przygotowanie szkoleń odpowiadających szczególnym potrzebom – wówczas program szkolenia przygotowany jest w odniesieniu do konkretnych oczekiwań naszych Klientów.

Produkcja szkoleń elektronicznych

Produkcja szkoleń elektronicznych to oferta dla podmiotów korzystających z platform szkoleniowych, dla których jesteśmy przygotowani opracować dowolny temat w ramach takiej formuły szkoleniowej. Gwarantuje to nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze szkoleń elektronicznych dla instytucji finansowych. W swojej palecie posiadamy szereg gotowych szkoleń, jak również chętnie podejmiemy się opracowania szkolenia w zakresie zgłoszonego nam obszaru wiedzy i umiejętności.

Zespół trenerów Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A. gwarantuje najwyższą jakość merytoryczną i efektywność ugruntowaną wieloletnim doświadczeniem w działalności na rzecz instytucji finansowych.

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.