Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

Wsparcie procesu weryfikacji dokumentacji kredytowej

Wsparcie procesu weryfikacji dokumentacji kredytowej zawiera w sobie kilka elementów:

 1. Wstępne badanie zgodności - sprawdzenie zgodności danych Wniosku z Grupą ryzyka, Formułą produktu oraz Metodyką przez System Wniosek.
 2. Potwierdzenie dokumentacji o źródle i wysokości dochodu
  • Potwierdzenie dokumentacji o źródle i wysokości dochodu - zweryfikowanie i potwierdzenie przez SKA dokumentów z danymi o źródle i wysokości dochodu we Wniosku zgodnie z Kartą Produktu i Metodyką.
  • Weryfikacja terenowa - zweryfikowanie i potwierdzenie przez SKA dokumentów z danymi o źródle i wysokości dochodu w siedzibie wystawcy dokumentu.
 3. Weryfikacja i wydanie raportu- weryfikacja Wniosku w przedmiocie kompletności i jakości przedłożonej dokumentacji zgodnie z Kartą Produktu i Metodyką oraz sporządzenie raportu z weryfikacji dokumentacji kredytowej przez SKA:
  • Raport standard 1 – Wnioski z grupy produktów detalicznych do 50 tys. zł (włącznie) łącznego salda zadłużenia klienta Zamawiającego.
  • Raport standard 2 – pozostałe Wnioski.
  • Raport indywidualny 1 - Wnioski z grupy produktów detalicznych do 50 tys. zł (włącznie) łącznego salda zadłużenia klienta Zamawiającego:
   - dla których przynajmniej jeden parametr wynikający z Formuły produktu lub Metodyki nie został spełniony;
   - w zakresie zmiany raportu z weryfikacji dokumentacji kredytowej.
  • Raport indywidualny 2 - pozostałe Wnioski:
   - dla których przynajmniej jeden parametr wynikający z Formuły produktu lub Metodyki nie został spełniony;
   - w zakresie zmiany raportu z weryfikacji dokumentacji kredytowej.
 4. Obsługa Pożyczek
  • Sporządzenie projektu umowy kredytowej – przygotowanie projektu umowy kredytowej przez SKA.
  • Ustanowienie, zmiana, zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego – ustanowienie, zmiana, zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego przez SKA.
 5. Monitoring
  • Kontrola kontynuacji ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia – wezwanie klienta Zamawiającego przez SKA do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej oraz jej weryfikacja pod względem formalnoprawnym.
  • Okresowa weryfikacja dokumentacji kredytowej klienta Zamawiającego z pożyczką gospodarczą – wezwanie klienta Zamawiającego do przedłożenia dokumentów finansowych oraz weryfikacja przedłożonych dokumentów przez SKA.


 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.