Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

wsparcie obsługi produktów

Usługa ta obejmuje wszelkie działania związane ze stworzeniem oraz utrzymaniem atrakcyjności jednolitej oferty produktowej Kas Stefczyka w zakresie produktów finansowych oferowanych członkom Kas. Jednolitość produktów rozumiana jest jako takie same zapisy w Formule Produktu, obowiązujące we wszystkich Kasach, które wdrożyły określony produkt, z wyłączeniem wartości cenowych produktu, chyba, że stanowią one zaakceptowaną przez Zarządy Kas Stefczyka, podstawę przekazu reklamowego.

Usługa ta obejmuje:

 1. Bieżące wsparcie obsługi produktów dostępnych w ofercie Kas Stefczyka, na podstawie jednolitych dla wszystkich Kas zapisów w formule produktu, z wyłączeniem ceny produktu.
 2. Przygotowanie wzorów dokumentacji niezbędnej dla obsługi produktu dla Kas Stefczyka (wszelkie regulacje prawne – umowy, regulaminy etc.).
 3. Publikowanie przygotowanej dokumentacji w specjalnej aplikacji do tego przeznaczonej - EKP (Elektronicznej Księdze Produktów) oraz na stronie korporacyjnej TZ, do której dostęp posiadają Kasy Stefczyka. Materiały publikowane w EKP są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników Oddziałów, jako pomoc w obsłudze członków Kas.
 4. Przygotowanie założeń nowych funkcjonalności niezbędnych dla obsługi produktu, w szczególności w systemach informatycznych wspomagających sprawną obsługę członków Kas.
 5. Wdrażanie zaprojektowanych wcześniej funkcjonalności i zmian w systemach informatycznych zgodnie z założeniami produktu.
 6. Przygotowanie dokumentacji wspierającej proces sprzedaży produktu takiej jak: analizy rynku, wykładnie sprzedażowe, schematy wypełniania umów, biuletyny informacyjne, instrukcje obsługi produktów w systemach informatycznych.
 7. Przygotowywanie założeń do przekazów marketingowych w zakresie oferty produktowej.
 8. Weryfikacja treści merytorycznej przekazów marketingowych w celu zapewnienia jednolitego wizerunku oferty produktowej Kas Stefczyka.
 9. Przygotowanie promocji produktowych w Kasach Stefczyka (w tym przygotowywanie produktów specjalnych).
 10. Wykonywanie szacunkowej analizy rentowności produktów dostępnych w ofercie Kas Stefczyka.
 11. Organizację badań rynkowych w zakresie oferty, jak i procesu sprzedaży w Kasach Stefczyka.

Usługa realizowana jest przez pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produktami instytucji finansowych.

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.