Dla Kas Stefczyka

Drukuj

Struktura

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A jest reprezentowana przez następujące osoby:

 1. Grzegorz Bierecki – Przewodniczący
 2. Lech Lamenta – Wiceprzewodniczący
 3. Wiktor Kamiński - Członek
 4. Jarosław Bierecki – Członek
 5. Grzegorz Buczkowski – Członek
 6. Joachim Nowak – Członek
 7. Ryszard Prus – Członek 

Zarząd

Spółka reprezentowana jest przez komplementariusza Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o., którego Zarząd stanowią:

 1. Grzegorz Nowak – Prezes Zarządu
 2. Dominika Dębicka – Kamińska – Wiceprezes Zarządu
 3. Edyta Grzybowska – Wiceprezes Zarządu
 4. Agnieszka Zielińska-Kułaga – Wiceprezes Zarządu

 

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.