Usługi Analiz Finansowych i Wspomagania Zarządzania Ryzykiem

Usługi Analiz Finansowych i Wspomagania Zarządzania Ryzykiem

Obszar objęty działaniami usługi skupia się na systemie motywacyjnym dla pionu sprzedaży, syntetycznym raporcie ryzyka kredytowego oraz na zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

Usługi administracyjne

Usługi administracyjne

Usługi administracyjne skupiają się na obsłudze obiektów poprzez ich kompleksową administrację.

Usługi logistyczne

Usługi logistyczne

Szereg usług świadczonych Klientom związanych z zarządzaniem flotą samochodową, wynajemem krótkoterminowym, obsługą sieci bankomatów, usługą hotelową.

Usługa wsparcia procesu kredytowego

Usługa wsparcia procesu kredytowego

Usługi wsparcia procesu kredytowego polegają na realizacji tego procesu począwszy od wsparcia procesu weryfikacji dokumentacji kredytowej po windykację lub restrukturyzację długu.

Usługi bezpieczeństwa

Usługi bezpieczeństwa

Zabezpieczenie i monitoring obiektów w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające Klientom zwiększenie bezpieczeństwa.

Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji

Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji

Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji w składnicy akt, udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów, brakowanie i niszczenie dokumentacji.

Usługi zintegrowanego systemu zarządzania

Usługi zintegrowanego systemu zarządzania

Sprawdzone i certyfikowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji, implementacja sprawdzonych rozwiązań, zapewnienie jednolitego podejścia do systemów zarządzania.

Usługi personalne

Usługi personalne

Kompleksowe usługi z zakresu rekrutacji, szkoleń oraz obsługi konsultanckiej z zakresu polityki personalnej.

 
 

więcej

   
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostępne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.