Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

archiwizacja dokumentacji członkowskiej podmiotów ruchu SKOK

Archiwizację dokumentacji członkowskiej podmiotów ruchu SKOK

Usługa obejmuje dokumenty sporządzone przez członków Kasy oraz wytworzone przez komórki organizacyjne SKOK, TZ SKOK SKA i innych podmiotów związanych, dotyczące członkostwa i produktów, z których członek SKOK korzystał.

Usługa realizowana jest przez:

  • archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji w składnicy akt,
  • udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów w wersji obrazu cyfrowego lub oryginału oraz udostępnianie danych o przekazanych dokumentach,
  • brakowanie i niszczenie dokumentacji, zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i o ochronie środowiska.

Szczególnym zadaniem w ramach usługi jest obsługa weksli, polegająca na bezpiecznym przechowywaniu, wydawaniu weksli na żądanie wystawcy lub osób uprawnionych i niszczenie nie odebranych przez wystawców weksli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Do realizowania tej usługi wykorzystywana jest dedykowana aplikacja komputerowa.

Aplikacja została zaprojektowana na bazie doświadczeń z obsługą dokumentacji członkowskiej i przystosowana do specyfiki tej dokumentacji. We wszystkich procesach stosuje się cyfrowe identyfikatory w postaci liczbowej i kodu kreskowego. Zapewnia to jednoznaczność odwołań i automatyzację procesów.

Moduły aplikacji pozwalają na:

  • rejestrowanie dokumentów i jednostek archiwalnych oraz przypisanie danych na wielu poziomach,
  • tworzenie cyfrowych obrazów dokumentów i powiązanie ich z danymi rejestracji dokumentów,
  • obsługę przechowywania dokumentów, w tym pełną ewidencję obiegu dokumentów w procesach przysyłania, skanowania, dodawania metryki, składowania i niszczenia. Każda czynność wykonywana w aplikacji jest rejestrowana,
  • udostępnianie cyfrowych obrazów dokumentów poprzez wyspecjalizowany interfejs użytkownika (strona CEAD),
  • współpracę z innymi aplikacjami funkcjonującymi w TZ SKOK SKA,
  • tworzenie precyzyjnych raportów, dających pełny obraz funkcjonowania usługi.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.