Drukuj

monitoring obiektów

Zakres obsługi  administracyjnej usługi monitoringu:

 • monitoringu systemów zabezpieczenia obiektów, w tym serwisów i konserwacji SSWiN, TV dozorowej.
 • monitoringu technicznego obiektów, usuwania awarii, wymiany zamków, bieżącego zabezpieczania uszkodzeń mechanicznych obiektów w tym wymiany witryn, szyb, utrzymania w sprawności eksploatacyjnej urządzeń do zabezpieczania wartości pieniężnych,
 • monitoringu lokalnych SSWiN obiektów z realizacją usługi podejmowania interwencji oraz ochrony przez pracowników agencji ochrony,
 • zintegrowane systemy dozoru obiektów, SSWiN, TV dozorowej z archiwizacją, obróbką i zapisem danych na potrzeby policji, ubezpieczyciela i innych uprawnionych podmiotów.

Istnieje możliwość skorzystania z usług i dodatkowych;

 1. Obsługa obiektów centralnych:
  • monitoring działania systemów zabezpieczenia, w tym serwisów i konserwacji SSWiN, TV dozorowej, Kontroli Dostępu
  • zarządzanie sposobem administrowania systemem kontroli dostępu
  • monitoringu lokalnych SSWiN obiektów z realizacją usługi podejmowania interwencji oraz ochrony doraźnej przez pracowników Agencji Ochrony
  • dobór sił oraz ustalenie i nadzoru sposobu sprawowania ochrony fizycznej przez pracowników agencji ochrony
  • zarządzanie funkcjonalnością i archiwizacją materiału TV dozorowej, z obróbką i zapisem danych na potrzeby policji, ubezpieczycieli i innych uprawnionych podmiotów.
 2. Opiniowanie, doradztwo, weryfikacja w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczania osób i mienia w szczególności:
  • analiza ryzyk,
  • audyty,
  • opinie rzeczoznawcze.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.