Drukuj

transport wartości pieniężnych

  1. Zleceniobiorca realizuje obsługę usługi transportu wartości pieniężnych w zakresie:
    • zapewnienia, nadzoru oraz rozliczenia usług transportu wartości pieniężnych dla obiektów SKOK, zgodnych z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu MSWiA. Warunkiem realizacji powyższych usług jest zawarcie przez Zleceniodawcę po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Zleceniobiorcę stosownych umów na transport wartości pieniężnych z Agencją Ochrony wskazaną przez Zleceniobiorcę.
  2. Obsługa usługi transportu wartości pieniężnych obejmuje:
    • zapewnienie usługi transportu wartości pieniężnych,
    • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usługi konwojowania wartości pieniężnych,
    • rozliczanie usługi transportu wartości pieniężnych.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.