Drukuj

zabezpieczenia obiektów

Do zakresu usług Zleceniobiorcy zalicza się:

 1. Pełny nadzór nad wykonywaniem prac inwestycyjnych dotyczących zabezpieczeń obiektów, w tym montaż i demontaż:
  • Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
  • Nadajników na potrzeby SMA, agencji ochrony,
  • Systemu TV dozoru,
  • Systemu kontroli dostępem,
  • sieci teleinformatycznej,
  • zaopatrzenie i montaż sejfów, szaf pieniężnych, mebli metalowych itp.
 2. Koordynację prawidłowego wykonawstwa i funkcjonowania systemów oraz urządzeń, o których mowa w punkcie a., poprzez:
  • udział w pracach przygotowawczych i projektowych przed planowanymi inwestycjami, modernizacjami oraz innymi montażowymi elementów systemu zabezpieczeń obiektów Zleceniodawcy,
  • zlecanie i nadzorowanie prac zabezpieczeniowych, , dla realizowanych na rzecz Zleceniodawcy inwestycjach. Dokładniej ujmując – zabezpieczenie nowych obiektów, dotychczas funkcjonujących obiektów przenoszonych na nową lokalizację, modernizowanych lub remontowanych w znacznym stopniu,
  • zlecanie Agencjom Ochrony montażu, demontażu oraz przenoszenie nadajników monitorowania SSWiN obiektów Zleceniodawcy,
  • odbiór techniczny oraz funkcjonalny systemów i urządzeń zabezpieczenia,
  • zgłaszanie i obsługa względem kontrahenta zasadnych reklamacji, w ramach gwarancji dotyczących inwestycji przekazanych Zleceniodawcy w użytkowanie,
  • konsultacje w ww. zakresie z pracownikami Zleceniobiorcy,
  • ocena merytoryczna wniosków likwidacji środków trwałych dotyczących sprzętu i systemów zabezpieczenia,
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji i jej archiwizacja,
  • weryfikacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur VAT dotyczących ww. inwestycji.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.