Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

Usługi Kadrowo-Płacowe

Usługa kadrowo-płacowa:

          - prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników,
          - prowadzenie teczek osobowych w tym kontrola ważności badań lekarskich i umów o pracę,
          - prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym zatrudnionych i zwolnionych, wypowiedzenia                          umów, świadectwa pracy,
          - prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników,
          - ewidencja czasu pracy,
          - bieżąca komunikacja z ZUS - zarejestrowanie, wyrejestrowanie, wprowadzanie zmian oraz                              deklaracji,
          - naliczanie wynagrodzeń,
          - realizowanie przelewów dotyczących wynagrodzeń,
          - rozliczanie umów cywilnoprawnych,
          - sporządzanie rocznych deklaracji PIT z tytułu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych
          - obsługa kontroli ZUS, PIP,
          - przygotowanie wymaganych deklaracji ZUS, GUS,
          - udzielanie informacji kadrowo-płacowych pracownikom przez zespół profesjonalistów z                                  wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń,
          - raportowanie w formie ustalonej z Klientem.

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.