Drukuj

Struktura

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A jest reprezentowana przez następujące osoby:

  1. Grzegorz Bierecki – Przewodniczący
  2. Lech Lamenta – Wiceprzewodniczący
  3. Jarosław Bierecki – Członek
  4. Grzegorz Buczkowski – Członek
  5. Joachim Nowak – Członek
  6. Ryszard Prus – Członek 

Zarząd

Spółka reprezentowana jest przez komplementariusza Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o., którego Zarząd stanowią:

  1. Grzegorz Nowak – Prezes Zarządu
  2. Dominika Dębicka – Kamińska – Wiceprezes Zarządu
  3. Edyta Grzybowska – Wiceprezes Zarządu
  4. Agnieszka Zielińska-Kułaga – Wiceprezes Zarządu

 

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.