Polityka cookies

Drukuj

Polityka cookies

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej http://www.tzskokska.pl/ (zwanej dalej Strona).


1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni na Stronie używa plików cookies (tzw. ciasteczka) tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, do prawidłowego funkcjonowania Strony oraz pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników.
3. Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Strony.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienie , czy wręcz uniemożliwienie korzystania z Strony.
4. Pliki cookies są zazwyczaj przechowywane w przeglądarce internetowej domyślnie. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej zwanym: RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółka Towarzystwo Zarządzające SKOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128 (dalej zwaną: TZ SKOK SKA), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 00000319828, REGON: 220717041, NIP: 5862228749.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych, e-mail abi@tzskokska.pl; adres pocztowy: Gdynia, 81-472 ul. Legionów 126-128.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Dane będą przetwarzane przez TZ SKOK SKA oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi zabezpieczeń, monitoringu i ochrony oraz podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.

5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

6. Dane wizyjne będą przechowywane przez 14-90 dni, dane dotyczące kontroli wejść i wyjść będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.