Drukuj

Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji

Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji

Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji skierowana jest do podmiotów ruchu SKOK a także do podmiotów nie związanych. Procesem archiwizacji obejmujemy dokumentację członkowską Kas i SKOK'ów, dokumentację organizacyjną i finansową przedsiębiorców oraz ich dokumentację osobową i płacową.

W zakres usług archiwizacyjnych wchodzi: archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji w składnicy Akt, udostępnianie oryginałów zarchiwizowanych dokumentów lub ich cyfrowych obrazów, opracowywanie dokumentów, tworzenie ich ewidencji i prowadzenie repozytoriów cyfrowych obrazów dokumentów oraz brakowanie i niszczenie dokumentacji.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, w tym również o wykształceniu wyższym archiwistycznym i bogatym doświadczeniu zawodowym, również w archiwach państwowych.

Dysponujemy profesjonalnymi systemami informatycznymi, dzięki którym oferujemy elektroniczną ewidencję dokumentacji oraz bezpośredni dostęp do repozytorium cyfrowych obrazów dokumentów. Skanujemy dokumenty korzystając z profesjonalnych skanerów bębnowych.

Dokumentacja przechowana jest w Składnicy Akt, której pomieszczenia spełniają warunki przechowywania dokumentów, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku, w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Zabezpieczenia składnicy akt obejmują:

  • strefowy dostęp pracowników do poszczególnych pomieszczeń, kontrolowany i rejestrowany elektronicznie,
  • kamery przemysłowe monitorujące wejścia do pomieszczeń magazynowych i ich newralgicznych miejsc oraz całodobowy nadzór profesjonalnej ochrony obiektu, 
  • stały, elektroniczny nadzór bezpieczeństwa i przeciwpożarowy, 
  • stały nadzór nad warunkami panującymi w pomieszczeniach składnicy akt, poprzez zastosowanie elektronicznego rejestratora temperatury i wilgotności powietrza.


Usługa archiwizacji dokumentacji obejmuje: 

  • archiwizację dokumentacji członkowskiej podmiotów ruchu SKOK,
  • archiwizację dokumentacji nieczłonkowskiej,
  • archiwizację dokumentacji osobowej i płacowej przedsiębiorców.


 

Dostępne usługi w ramach Usługa kompleksowej archiwizacji dokumentacji:

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.