Drukuj

archiwizacja dokumentacji członkowskiej podmiotów ruchu SKOK

Usługa obejmuje dokumenty sporządzone przez członków Kasy oraz wytworzone przez komórki organizacyjne SKOK, TZ SKOK SKA i innych podmiotów związanych, dotyczące członkostwa i produktów, z których członek SKOK korzystał.

Usługa realizowana jest przez:

  • archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji w składnicy akt TZ SKOK SKA,
  • udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów w wersji obrazu cyfrowego lub oryginału oraz udostępnianie danych o przekazanych dokumentach,
  • brakowanie i niszczenie dokumentacji, zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i o ochronie środowiska.

Szczególnym zadaniem w ramach usługi jest obsługa weksli, polegająca na bezpiecznym przechowywaniu, wydawaniu weksli na żądanie wystawcy lub osób uprawnionych i niszczenie nie odebranych przez wystawców weksli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Do realizowania tej usługi wykorzystujemy dedykowaną aplikację komputerową.

Aplikacja została zaprojektowana na bazie naszych doświadczeń z obsługą dokumentacji członkowskiej i przystosowana do specyfiki tej dokumentacji. We wszystkich procesach stosujemy cyfrowe identyfikatory w postaci liczbowej i kodu kreskowego. Zapewnia to jednoznaczność odwołań i automatyzację procesów.

Moduły aplikacji pozwalają na:

  • rejestrowanie dokumentów i jednostek archiwalnych oraz przypisanie danych na wielu poziomach,
  • tworzenie cyfrowych obrazów dokumentów i powiązanie ich z danymi rejestracji dokumentów,
  • obsługę przechowywania dokumentów, w tym pełną ewidencję obiegu dokumentów w procesach przysyłania, skanowania, dodawania metryki, składowania i niszczenia. Każda czynność wykonywana w aplikacji jest rejestrowana,
  • udostępnianie cyfrowych obrazów dokumentów poprzez wyspecjalizowany interfejs użytkownika (strona CEAD),
  • współpracę z innymi aplikacjami funkcjonującymi w TZ SKOK SKA,
  • tworzenie precyzyjnych raportów, dających pełny obraz funkcjonowania usługi.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.