Drukuj

archiwizacja dokumentacji nieczłonkowskiej

Usługa skierowana jest do Kasy i SKOK'ów oraz do innych podmiotów ruchu SKOK.
Archiwizacją obejmujemy dokumenty dotyczące obsługi kasowej i księgowej przedsiębiorstwa, wytwarzane w trakcie prowadzonej działalności, dokumenty organizacyjne, dokumenty realizowanych projektów oraz inne dokumenty, dla których wymagane jest przechowanie przez określony czas.

Na usługę składają się następujące czynności:

  • archiwizowanie dokumentacji poprzez jej przyjęcie, opracowanie i utworzenie elektronicznej ewidencji,
  • ułożenie dokumentów w kartonach archiwizacyjnych, zapewniających bezpieczne przechowywanie dokumentacji w Składnicy Akt TZ SKOK S.K.A, 
  • tworzenie cyfrowych obrazów dokumentów i udostępnianie ich w wersji elektronicznej. 
  • wydawanie oryginałów dokumentów uprawnionym osobom oraz sprawowanie szczególnego nadzoru nad obiegiem oryginałów dokumentów, 
  • brakowanie dokumentacji, dla której upłynął okres przechowywania wymagany przepisami prawnymi lub określony przez właściciela dokumentacji. Po przygotowaniu zestawienia i wydzieleniu wybrakowanej dokumentacji, przedstawiamy właścicielowi wniosek o decyzję o zniszczeniu dokumentacji, 
  • niszczenie dokumentacji realizujemy po upewnieniu się o zasadności tej czynności. Dostarczamy ewidencję zniszczonej dokumentacji w wersji elektronicznej a także papierowej. Proces niszczenia realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i o ochronie środowiska, potwierdzony stosownym certyfikatem.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.