Drukuj

Usługi administracyjne

Usługi administracyjne

Usługi administracyjne skupiają się na obsłudze obiektów poprzez ich kompleksową administrację poczynając od rozwiązywania bieżących problemów administracyjnych, realizacji zadań opartych na usłudze inwestycyjno-remontowej, pozyskania lokali po kompleksowe wyposażenie i uzupełnienie wyposażenia w szyldy.

Dodatkowy zakres w ramach usług administracyjnych obejmuje wysyłka centralna, która realizowana jest w dwóch wariantach: wysyłki cyklicznej i pozostałej.

Usługa obejmuje swym zakresem szereg czynności zaczynając od druku, kończąc na przekazaniu gotowych listów do operatora pocztowego.

Usługi administracyjne skupiają również koordynowanie i nadzorowanie podczas zaopatrzenia w materiały biurowe, środki utrzymania czystości oraz artykuły spożywcze. Czynności te pozwalają na minimalizację zaangażowania Klienta.

 

Dostępne usługi w ramach Usługi administracyjne:

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.