Drukuj

usługi inwestycyjno – remontowe

Usługa obejmuje realizację zadań w zakresie przygotowania nowego oddziału, przeniesienia oddziału, zwiększenia powierzchni istniejącego oddziału, wykonania remontu generalnego oddziału  lub remontów: typu odświeżenie, awaryjnego, instalacji elektrycznej lub przebudowy zasilania elektrycznego, na potrzeby SKOK.

 1. Przygotowanie nowego oddziału lub przeniesienie oddziału: realizacja procesu inwestycji obejmuje:
  1. przejęcie lokalu i ocenę techniczną,
  2. zlecenie i nadzór nad realizacją projektów architektonicznych i branżowych (jeżeli są wymagane),
  3. obsługę legislacyjną (uzyskanie wymaganej w danej sytuacji zgody i decyzji administracyjnych),
  4. zlecenie i nadzór nad realizacją procesu inwestycji wraz z jej rozliczeniem.
 2. Zwiększenie powierzchni istniejącego oddziału lub remont generalny; realizacja procesu inwestycji obejmuje:
  1. przejęcie lokalu i ocenę techniczną,
  2. określenie zakresu robót,
  3. zlecenie i nadzór nad realizacją projektów architektonicznych i branżowych (jeżeli są wymagane),
  4. obsługę legislacyjną (uzyskanie wymaganej w danej sytuacji zgody i decyzji administracyjnych),
  5. zlecenie i nadzór nad realizacją procesu inwestycji wraz z jej rozliczeniem.
 3. Przeprowadzenie remontu typu odświeżenie obejmuje:
  1. określenie zakresu robót,
  2. weryfikację kosztów,
  3. zlecenie i nadzór nad realizacją remontu i jego rozliczenie,
  4. odbiór wykonywanych robót,
 4. Przeprowadzenie remontu awaryjnego obejmuje:
  1. zabezpieczenie miejsca awarii,
  2. ustalenie przyczyn,
  3. zlecenie i nadzór nad usunięciem awarii,
  4. zlecenie i nadzór nad przywróceniem do stanu pierwotnego.
 5. Przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej obejmuje:
  1. określenie zakresu robót,
  2. weryfikację kosztów,
  3. zlecenie  i nadzór nad wykonywaniem prac,
  4. zlecenie i nadzór nad wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznej.
 6. Przebudowa zasilania energetycznego obejmuje:
  1. określenie zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu,
  2. wystąpienie do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o wydanie warunków zasilania,
  3. doprowadzenie do podpisania umowy z dostawcą energii elektrycznej na przyłączenie,
  4. weryfikację kosztów wykonania prac,
  5. spełnienie warunków dostawcy energii elektrycznej,
  6. zlecenie i nadzór nad wykonaniem prac,
  7. zlecenie i nadzór nad wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej,
  8. doprowadzenie do podpisania umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.
 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.