Drukuj

Usługi Analiz Finansowych, Budżetowania, Controllingu i ...

Usługi Analiz Finansowych, Budżetowania, Controllingu i Koordynacji IT

 

Towarzystwo Zarządzające SKOK świadczy kompleksowe usługi wspomagające Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Zakres usług obejmuje:

 • Doradztwo i konsultacje w zakresie oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej Przedsiębiorstwa, w tym:
  • Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa polegająca na identyfikacji Mocnych i Słabych stron oraz budowie i utrzymaniu raportów monitorujących,
  • Wsparcie dla Zarządu poprzez konstrukcję odpowiedniego, dedykowanego systemu Controllingu,
  • Budżetowanie,
  • Budowa wieloletnich Planów Finansowych w celu uzgodnienia wartości godziwej Przedsiębiorstwa.
  • Doradztwo i konsultacje w obszarze IT, w tym:
   • Doradztwo w obszarze infrastruktury,
   • Doradztwo w obszarze oprogramowania.
 

Dostępne usługi w ramach Usługi Analiz Finansowych, Budżetowania, Controllingu i Koordynacji IT:

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.