Drukuj

 Wsparcie dla Zarządu poprzez konstrukcję odpowiedniego, ...

Usługa ta oparta jest na Analizie Finansowej Przedsiębiorstwa poprzez identyfikację Miejsc Powstawania Kosztów i Miejsc Generowania Przychodów. Zarząd poprzez tę usługę otrzyma dokumenty umożliwiające wdrożenie Systemu Controllingu w Przedsiębiorstwie (np. poprzez zmiany budowy kont księgowych umożliwiające identyfikację wskazanych MPK czy MGP) oraz system IT umożliwiający bieżące raportowanie

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.