Drukuj

Usługi personalne

Usługi personalne

Świadczymy kompleksowo usługi z zakresu rekrutacji, szkoleń oraz obsługi konsultanckiej z zakresu polityki personalnej.

Obszary, którymi objęte są usługi personale stanowią odpowiedź na potrzeby doboru kadry do organizacji oraz na potrzeby rozwijania pracowników od chwili zatrudnienia do ciągłego doskonalenia ich umiejętności.

W ramach realizowanej opieki konsultanckiej z zakresu polityki personalnej zostały objęte m.in. bieżące usługi doradcze skierowane na doskonalenie interpersonalnych aspektów pracy, monitoring fluktuacji i mobbingowy, prowadzenie Exit Interview, wsparcie procesu adaptacji nowozatrudnionych pracowników  jak również realizacja programu praktyk i straży.

 

Dostępne usługi w ramach Usługi personalne:

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
 
Współpracują z nami:

Oferta:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.